Logo ja Liikemerkki

Logolla tarkoitetaan yrityksen tai tavaramerkin visuaalista kirjoitusasua (esim. Coca-Colan punainen logo tunnetaan joka puolella maailmaa). Logo perustuu siis typografiseen suunnitteluun ja sommitteluun. Logon suunnittelussa otetaan huomioon värit, koko ja haluttu ajatus siitä, mitä yrityksen arvoja halutaan tuoda esille; arvokkuutta, leikkimielisyyttä vai esimerkiksi luotettavuutta tai kotitekoisuutta. Myös tekstin äänneasu vaikuttaa sen suunnitteluun. Logoon liitetään usein myös liikemerkki, mutta logo voi myös sisältyä valmiiksi liikemerkkiin. Liikemerkki on yrityksen graafinen tunnus. Se symboloi yrityksen arvoja ja luo haluttuja mielikuvia.

Millainen on hyvä logo?

Alalla, jolla kilpailu on kovaa, on erityistä syytä kiinnittää huomiota siihen, että yrityksen logo/liikemerkki erottuu edukseen niin mainonnassa kuin katukuvassakin. Suunnittelussa täytyy kuitenkin muistaa, että mainonta on aina lähettäjän ja vastaanottajan vuorovaikutusta. Yritys täytyy markkinoida halutulle kohdeyleisölle, ei sen ulkopuolelle tai viereen, jolloin liikemerkin merkitys korostuu. Liikemerkki/ ja logo edustaa koko yritystä, eikä sen merkitystä tule väheksyä asiakkaita tai yhteistyökumppaneita haettaessa. Hyvä liikemerkki jää mieleen positiivisena. Vääränlainen asiakaskunnan houkuttelu taas tuottaa mahdollisia pettymyksiä, jotka alentavat yrityksen ja liikemerkin arvoa.

Tavaramerkki

Tavaramerkki on yrityksen tuottaman tuotteen tai palvelun graafinen/visuaalinen tunnus. Joskus tavaramerkki voi olla myös ääni, mutta yleensä se on kuvio, sana tai niiden yhdistelmä. Myös iskulause voi olla tavaramerkki. Liikemerkki edustaa yritystä ja sen tuotetta.

Monesti ihmiset saattavat tuntea vain yrityksen tavaramerkin, mutta eivät yritystä sen takana (tai saattavat virheellisesti luulla tavaramerkkiä yritykseksi). Halutusta tarkoituksesta riippuen yrityksen ”anonyymisyys” voi toimia myös markkinoinnin tehokeinona. Yrityksillä voi olla myös useita tavaramerkkejä rekisteröityinä. Näistä hyvänä esimerkkinä ovat automerkit ja niiden mallit.

Tavaramerkin positiivista arvoa kutsutaan brandiksi

Tavaramerkin brandia vahvistetaan mainonnalla ja markkinoinnilla, mutta sitä ei voi valmistaa, se syntyy. Brandi on lisäarvo, josta ollaan valmiita maksamaan lisähintaa vertaistuotteeseen/palveluun verrattuna ainoastaan sen tavaramerkin takia. Tämä kuitenkin edellyttää, että tuote on omassa lajissaan hyvä ja toimiva, koska negatiiviset käyttäjäkokemukset eivät luo brandeja. luonnollisestikaan negatiiviset kokemukset eivät tuo muutenkaan positiivista sanomaa yritykselle.

Käyntikortit, esitteet ym.

Käyntikortti on usein ensimmäinen asia, jonka asiakas yrityksestäsi saa. Pelkän käyntikortin voimalla hän synnyttää välittömästi mielikuvan yrityksestäsi sekä kaikesta mitä sinä edustat. Hyvä käyntikortti talletetaan sekä herättää välittömästi luottamusta.

Suunnittelemme käyntikorttien lisäksi myös seuraavia painomateriaaleja:

Tarjolla tänään...

Ota yhteyttä...

Jos yrityksesi kaipaa uudistettua yrityskuvaa tai ilmettä.

Kumppanimme